Our Recent Posts

Archive

Tags

Η ανάγκη για μια νέα ηγεσία

"Δεν είναι oι ισχυρότεροι ή οι πιο έξυπνοι που θα επιβιώσουν αλλά εκείνοι οι οποίοι μπορούν να διαχειριστούν καλύτερα την αλλαγή".

Αυτή η ελεύθερα μεταφρασμένη εκδοχή της θεωρίας φυσικής επιλογής του Δαρβίνου (η οποία αποδίδεται στον καθηγητή Επιχειρηματικών Σπουδών του Louisiana State University, Leon C. Megginson) ταιριάζει απόλυτα στον συνεχώς μεταβαλλόμενο κόσμο των επιχειρήσεων σήμερα. Ο Δαρβίνος μίλησε για την επιβίωση του πιο δυνατού. Σε επιχειρηματικό επίπεδο, η εμπειρία των τελευταίων δεκαετιών έχει δείξει ότι οι πιο κατάλληλοι για να επιβιώσουν είναι οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί που διαρκώς προσαρμόζονται στο μεταβαλλόμενο φυσικό, κοινωνικό, οικονομικό, πολιτικό, ηθικό και πνευματικό περιβάλλον μέσα στο οποίο δραστηριοποιούνται. Μέσα από μια επίπονη και διαρκή διαδικασία η οποία ονομάζεται επιχειρηματική καινοτομία και επιχειρηματική μεταμόρφωση, οι εταιρείες αυτές αναπτύσσονται βγαίνοντας κυριολεκτικά από το δέρμα τους και δημιουργώντας ένα καινούριο που ταιριάζει καλύτερα στο περιβάλλον και στα ενδιαφερόμενα μέρη του οικοσυστήματός τους σε κάθε δεδομένη στιγμή.

Η ανάγκη αλλαγής των επιχειρήσεων δεν ήταν ποτέ μεγαλύτερη. Όπως ο Sir John Whitmore περιγράφει με έντονο τρόπο στο βιβλίο του "Coaching for Performance", τα dot.coms χαράσσουν το δρόμο και φτάνουν σε δεξαμενές προηγουμένως ανεκμετάλλευτων δυνατοτήτων των δικών τους εργαζομένων. Πως τα καταφέρνουν;

Αν αναφερθούμε στη θεωρία της ιεραρχίας των αναγκών του Maslow, ίσως μπορέσουμε να εξηγήσουμε γιατί. Η ιεραρχία των αναγκών Maslow είναι μια θεωρία κινήτρων στην ψυχολογία που περιλαμβάνει ένα μοντέλο πέντε βαθμίδων ανθρώπινων αναγκών, που συχνά απεικονίζονται ιεραρχικά ως μια πυραμίδα. Από το κάτω μέρος της ιεραρχίας προς τα πάνω, οι ανάγκες είναι: φυσιολογικές (φαγητό και νερό), ασφάλεια (καταφύγιο και σπίτι), αγάπη και αναγνώριση (μέλος κοινότητας), αυτοπεποίθηση και αυτοπραγμάτωση. Οι ανάγκες πρέπει να ικανοποιούνται από κάτω προς τα πάνω πριν τα άτομα μπορέσουν να ανταποκριθούν στις ανάγκες τους υψηλότερα (McLeod, SA2017. Maslow'shierarchyofneeds. Retrievedfromwww.simplypsychology.org/maslow.html).

Η ανώτερη κατάσταση του Maslowείναι το άτομο που έχει φτάσει στη βαθμίδα αυτοπραγμάτωσης. Η αυτοπραγμάτωση επιτυγχάνεται όταν το άτομο έχει πλέον κερδίσει την εκτίμηση των άλλων και αισθάνεται αυτοσεβασμό και αυτοπεποίθηση. Η ανάγκη της αναγνώρισης δηλαδή τόσο από τους άλλους όσο και από τον ίδιο του τον εαυτό έχει ικανοποιηθεί και το άτομο αυτό δεν οδηγείται πλέον από την ανάγκη να αποδείξει τον εαυτό του είτε στον ίδιο είτε σε οποιονδήποτε άλλον. Μάλιστα ο Maslow χρησιμοποιεί τη λέξη self-actualising για να δείξει ότι φτάνοντας στη βαθμίδα αυτή είναι μια συνεχής διαδικασία, ή καλύτερα ένα ταξίδι που δεν τελειώνει ποτέ. Η ανάγκη αυτοπραγμάτωσης καθορίζεται από τον Maslow ως η επιθυμία του ατόμου να γίνει οτιδήποτε είναι ικανό να γίνει (Maslow, 1987, σ. 64). Αυτό μπορεί να ερμηνευτεί ότι θέλουμε να συνειδητοποιήσουμε και να πραγματοποιήσουμε το μέγιστο προσωπικό μας δυναμικό, να βρούμε την ικανοποίηση μέσω της προσωπικής ανάπτυξης, της υπηρεσίας και της συνεισφοράς προς τους άλλους, να επιδιώξουμε έναν υψηλότερο σκοπό και νόημα στη ζωή και να βιώνουμε κάθε στιγμή εκτιμώντας την στο μέγιστο.

Ο οδηγός της αλλαγής είναι η ηγεσία. Με άλλα λόγια, για την επίτευξη μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας μέσω της επιχειρηματικής καινοτομίας και της επιχειρησιακής μεταμόρφωσης οι οργανισμοί χρειάζονται ηγέτες για να οδηγήσουν τη διαδικασία. Οι ηγέτες είναι τα άτομα που βρίσκονται στην κορυφή της ιεραρχίας των αναγκών του Maslow. Σύμφωνα με τον Maslow, η πρωταρχική ανάγκη σ΄αυτό το στάδιο είναι το νόημα και ο σκοπός στη ζωή και η συνεισφορά προς τους άλλους. Οι άνθρωποι που έχουν φθάσει στο στάδιο της αυτορρύθμισης και αυτοπραγμάτωσης είναι απαλλαγμένοι από οποιαδήποτε εξωτερική εξάρτηση (δεν έχουν πλέον ως κίνητρο την απόκτηση θέσης ή την αναγνώριση από άλλους ή το κτίσιμο αυτοπεποίθησης) και ως εκ τούτου κάνουν τους καλύτερους ηγέτες.

Πώς δημιουργούμε αυτούς τους ηγέτες; Αυτό είναι το σημείο όπου εισέρχεται το coaching. Η Διεθνής Ομοσπονδία Coaching (International Coaching Federation, ICF) ορίζει το coaching ως μια συνεργασία coach– coachee σε μια δημιουργική και προκλητική στη σκέψη διαδικασία που τους εμπνέει να μεγιστοποιήσουν το προσωπικό και επαγγελματικό δυναμικό τους. Ουσιαστικά, το coaching λειτουργεί ως ένας ισχυρός μηχανισμός μεταμόρφωσης όπου το coaching βοηθά τα άτομα να προχωρήσουν πέρα ​​από το επίπεδο της ανάγκης για αναγνώριση και πέρα ​​από το ατομικό συμφέρον, ώστε να μπορούν να κερδίσουν τον τίτλο του ηγέτη και να δημιουργήσουν τη νέα επιχειρηματική κουλτούρα και επιχειρηματική εξέλιξη. Οι ηγέτες θα οδηγήσουν την επιχειρησιακή μεταμόρφωση αναλαμβάνοντας ταυτόχρονα την απαραίτητη ανάπτυξη των εργαζομένων και τη διαχείριση των αλλαγών.

Τι θα χρειαστεί για να μπορέσουμε να προσελκύσουμε, να δημιουργήσουμε και να διατηρήσουμε τους ηγέτες του αύριο σήμερα; Όλο και περισσότεροι άνθρωποι αναζητούν νόημα και σκοπό στην εργασία που να αξίζει να αφιερώσουν τη ζωή τους σε αυτήν. Πώς συνδυάζουμε την ανάγκη των εργαζομένων για νόημα και σκοπό με την ανάγκη του οργανισμού για μακροπρόθεσμη επιβίωση; Μπορεί αρχικά να εμφανιστεί ως ιδεολογικό παράδοξο ή ευσεβής πόθος, αλλά όπως είπε ο Sir John Whitmore, η επιχείρηση είναι μια πιθανή δύναμη για καλό και ένας οδηγός της ανθρώπινης εξέλιξης. Προκειμένου να επιτευχθεί η σύζευξη του οργανισμού και του προσωπικού σε ένα κοινό σκοπό, οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί πρέπει να εξελιχθούν και να επανασυνδεθούν με το λόγο της ύπαρξής τους, ο οποίος είναι να παρέχουν μια υπηρεσία ή ένα προϊόν που συμβάλλει και στην οικονομία και στην κοινωνία ευρύτερα και όχι απλώς στη μεγιστοποίηση των κερδών. Οι οργανισμοί χρειάζεται να υιοθετήσουν έναν νέο τρόπο να κάνουν πράγματα και να παρέχουν ουσιαστικές και συναρπαστικές διαδρομές στους υπαλλήλους τους. Καθώς αυτό θα επιτυγχάνεται σταδιακά, ενδέχεται να αρχίσουμε να βλέπουμε οργανισμούς και ανθρώπους να συμβιώνουν αρμονικά. Το coaching συμβάλλει στην επίτευξη του κοινού στόχου ή οράματος, υποστηρίζοντας εργαζομένους, διευθυντές και ηγέτες ώστε να προσδιορίσουν και να ευθυγραμμίσουν τους στόχους τους. Το coaching βοηθά τα στελέχη να προχωρήσουν προς τα πάνω στην ιεραρχία των αναγκών Maslow , να φθάσουν στο στάδιο της αυτοπραγμάτωσης και να είναι σήμερα οι ηγέτες του αύριο.

IthacaJourneys.com

Rediscover, Create, Lead!

 

ITHACA JOURNEYS 

+35799686942

Nicosia, Cyprus